Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Selasa, November 11, 2008

Kilang Mencetak A-Quran

Al-Quran merupakan mukjizat teragung umat Islam yang dikurniakan kepada Nabi Muhammad s.a.w. Tahukah anda bagaimana Al-Quran didetak dan dijilidkan ?. Berikut merupakan proses cetakan dan penghasilan sebuah Al-Quran yang lengkap. Proses yang melalui pelbagai peringkat ini adalah untuk menjamin kesucian dan keagungan kitab yang menjadi panduan umat Islam.

P/S; gambar yang dipaparkan adalah sebagai pengetahuan, anda tidak dibenarkan mengubah / menghilangkan “watermark” pada gambar tersebut, bagi mengelakkan ia disalah guna oleh pihak yang tidak bertanggungjawab. Terima Kasih.

10000000      1000000112000000     13000000   90000000      14000000  16000000 17000000  18000000 19000000 20000000 20000001 21000000 22000000 70000000   23000000 24000000 25000000 26000000 27000000 28000000        30000000 

Dikirim oleh : Muhammad Fared Al-Majeed

Ikuti Maklumat kami dalam emel anda !