Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Sabtu, Februari 21, 2009

Sebaik-baik teman sejati adalah BUKU

latahzan

Faedah membaca dan mentelaah buku:
1) Mengusir perasaan was-was, kecemasan dan kesedihan
2) Menghindarkan seseorang agar tidak tenggelam dalam hal-hal yg batil
3) Menjauhkan kemungkinan seseorang utk berhubungan dengan org-org yang menganggur dan tidak memiliki aktiviti.
4) Melatih lidah utk berbicara dgn lebih baik, menjauhkan kesalahan dalam ucapan, dan menghiasinya dengan balaghah dan fashahah
5) Mengembangkan akal, mencerahkan fikiran dan membersihkan hati nurani
6) Meningkatkan pengetahuan dan mengembangkan daya ingatan dan pemahaman
7) Dapat mengambil faedah dari beberapa pengalaman manusia, beberapa hikmah org yg bijak, dan fatwa hukum para ‘ulama
8) Mematangkan kemampuan seseorang utk mencari dan memproses pengetahuan, utk mempelajari bidang-bidang pengetahuan yg berbeda dan penerapannya dalam kehidupan yg nyata
9) Meningkatkan keimanan khususnya ketika membaca buku-buku karangan kaum muslimin.Sebab buku merupakan pemberi nasihat yg plg agung, merupakan pendorong jiwa yg plg besarm dan merupakan penyuruh kepada kebaikan yg plg bijaksana
10) Membantu fikiran agar lebih tenang, membuat hati agar lebih terarah, dan memanfaatkan waktu agar tidak terbuang secara percuma
11) Dapat mengasah pemahaman kita terhadap makna suatu kata, mencapat pemahaman terhadap material secara utuh, memahami maksud ungkapan tertentu, mencerna dalil dalam kalimat dan mengetahui rahsia-rahsia hikmah
Seorang penyair mengatakan:
“Inti dari roh adalah pencerna yang dikandung makna
Bukanlah sesuatu yang Anada makan atau minum”

Sumber : Buku La Tahzan, Dr Abdullah Aid’h AlQarni

Tiada ulasan:

Ikuti Maklumat kami dalam emel anda !